Teknik Şartname Model V1000

Teknik Şartname Model V1000

TEKNİK ŞARTNAME  ÖZELLİKLERİ:
 
1. Satın alınacak malzeme bütünlük arz ettiğinden; güvenlik tur okuyucusu; personel tanımlama kartı, sinyal kartı, USB 2.0 Data Kablosu  hatlarından data aktarım özelliğine sahip olmalıdır.
Her bir kalem için ayrı fiyat verilmek kaydıyla sistemin toplam bedeli belirtilecek ve değerlendirme bu bedele göre yapılacaktır.
2. Sistem bir bütün olmak koşuluyla 1.Maddede belirtilen malzemelerin görevini yapacak değişik alternatif teklifte bulunulabilecektir.
3. Güvenlik tur okuyucusu okuma kapasitesi en az 80,000 olmalıdır.
4. Tanımlanabilecek nokta sayısı sınırsız  olmalıdır.
5. Çalışma voltajı 3,7 V DC olmalıdır.
6. Çalışma sıcaklığı -40 +70 derece olmalıdır.
7. Ağırlık max.150 gr. olmalıdır.
8-Gövde üzerinde sağlamlık ve dayanıklılık açısından herhangi bir ilave tuş takımı ,buton ,Lcd ekran olmamalıdır. Gövde çelik kasa üzeri özel ABS kauçuk ile sağlamlaştırılmış olmalıdır.
9. Gövde tamamen su geçirmez, düşmelere (en az 2 metre )ve darbelere dayanıklı olmalıdır. Bu mesafeden fazla düşmelerde Saat ,Dakika, Saniye  ve kullanıcı adıyla DARBE (Sabotaj Kaydı) tutmalıdır.
10. Bataryalar ful şarj ile 3 ay dayanmalıdır.
11. Şarj azaldığında sesli ve ışıklı olarak uyarı vermeli ve bu durumda en az 1000 okuma daha yapabilmelidir.
12. Kontrol noktası ve Personel kartı bilgileri 125Khz. RFID (temassız) teknolojisi ile alınmalıdır.
13. Okuma anında okundu bilgisi ses ve ışıkla uyarı vermelidir.
14. Saat ayarı PC tarafından yapılmalıdır.
15.Güvenlik tur okuyucusu hafızası, flash belleğe sahip olmalı ve okuma kapasitesi ile doğru orantılı olarak geçmiş 1 yıllık bilgiler tekrar alınabilmelidir.
16. Cihaz okuma bilgilerini  USB Port üzerinden  aktarabilmelidir.
17. Okuyucunun bataryasının değiştirilmesi için özel aparatı olmalı, dışarıdan müdahale edilememelidir.
18. Kontrol noktası çalışma sıcaklığı -40 +80 olmalıdır.
19. Kontrol noktaları arasında kablo veya elektrik bağlantısı olmamalıdır.
20. Bilgisayar raporları; isteğe bağlı olarak genel rapor, Güvenlik görevlisi raporu, Kontrol noktası raporu olarak alınabilmelidir.
21. Güvenlik kontrol kalemi, güvenlik görevlisinin işe başlama ve ilk kontrol noktası arasındaki kontrol süresinin, ayrıca iki kontrol noktası arasındaki kontrol süresini dakika  cinsinden  rapora yazmalıdır.
22. Tur zamanı vb. hataların otomatik kontrolü ve uyarıları olmalıdır.
23.Ürünler EXPLOSION-PROOF (Kıvılcım Çıkartmamazlık )özelliğine sahip olmalıdır.


GÜVENLİK TUR KONTROL VE YAZILIM:
1. Güvenlik tur kontrol sistemi Windows tabanlı bilgisayar sistemi ile çalışır olmalıdır.
2. Tüm Windows sürümlerinde çalışmalıdır.
3. Veri tabanında saklanan okuma sayısı en az 500.000 olmalıdır.
4. Saatlik, günlük, haftalık, aylık ve yıllık raporlar alınabilecek filtrelemeler yapılabilmelidir.
5.Güvenlik personeli, tur veya kontrol noktası filtrelemeleri ile detaylı raporlar alınabilmelidir.
6. PC ekranında görülen raporlar istenildiği zaman yazıcıdan çıktı olarak alınabilmeli ve EXCEL ortamında ayrıca saklanabilmelidir.
7.İstendiğinde raporları yazılım üzerinden OTOMATİK-MANUEL  elektronik posta (e-posta )olarak gönderebilmelidir.
7. Farklı tur ve devriye tanımlamaları yapılabilmeli, ayrıca güzergâh ve zamanlama kontrolü yapılabilmelidir.
8. İsteğe bağlı olarak kontrol edilmeyen nokta raporu alınabilmeli, ile geç veya gidilmeyen  turlanan noktalar tespit edilmelidir.
 
 
GARANTİ SÜRESİ:
1. Tur kontrol sistemi (okuyucu ve içerisinde yer alan diğer üniteleri) teslim edildiği ünitece belirlenecek heyetçe kabulünün yapılıp olumlu raporun imzalandığı tarihten itibaren 2 yıl (24 ay) süreyle garantili olmalıdır.
Garanti;  sistemde yer alan tüm cihaz vs. malzemeleri kapsamalıdır.
Garanti kapsamında bulunan malzemelerin arızasında (kasıt hariç) firmaya hiçbir ücret ödenmeyecektir.
2. Garanti süresi içerisinde; malzeme, tasarım, imalat ve montaj hatalarından kaynaklanan her türlü arıza nedeniyle onarım ve parça değişiklikleri, buna bağlı her türlü nakliye, indirme-bindirme, sigorta vs. giderler ile işçilik ücretleri firmaya ait olacaktır.
3. Garanti süresi içerisinde sistemdeki herhangi bir malzemenin arızalanması halinde tamirde geçen süre garanti süresine eklenecektir. Tamir süresi firmaya bildirim tarihinde başlayacaktır.
4. Garanti süresi içerisinde herhangi bir malzemenin aynı arızayı ikiden fazla tekrarlaması veya farklı arızaların dörtten fazla ortaya çıkması halinde firma malzemeyi bedelsiz olarak yenisiyle değiştirecektir.
5. Arıza durumunda, yol süresi hariç 48 saat içinde servis verilecek, gerektiğinde yenisi ile değiştirilecektir.
6. Onarım gereken hallerde, hizmet verilemediğinde geçici bir okuyucu ile kullanıcı mağduriyeti giderilecektir.